Mäklarinformation

Uppgifter

Juridiskt namn: Brf Harven 48
Adress: Bjurholmsgatan 37, 116 63 Stockholm
Byggnadsår: 1927
Ombyggnadsår: 1986
Förvärvades: 2008
Föreningen äger fastigheten samt friköpt tomt
Uppvärmning: Fjärrvärme
Ventilation: Mekanisk frånluft och tilluftsventiler
Antal lgh: 43 st
Antal hyresrätter: 3 st
Antal lokaler: 1 st
Gemensamhetsutrymmen: Tvättstuga, källarförråd, gård

Ekonomisk förvaltning: Stockholmia
Fastighetsskötsel: Stockholmia
Godkänner juridisk person: Nej
Äkta bostadsrättsförening: Ja
Tillämpar Hembud: Nej
Ägande: Godkänner delat ägande. Stäm av ang procentfördelning med styrelsen innan köp.
Andrahandsuthyrning: Medges efter ansökan hos styrelsen.
Medlemskap: Medlemskapsansökan skickas till
Fastighets AB Stockholmia
Blekingegatan 46
116 62 Stockholm
Mäklarbild: Vänd er till Stockholmia för mäklarbild vid försäljning.
Månadsavgift: Värme, vatten & basutbud av TV ingår.
Ekonomi: Inga planerade avgiftshöjningar 2021
Avgifter: Överlåtelseavgift 2,5% av gällande prisbasbelopp betalas av förvärvaren, Pantsättningsavgift 1% av gällande prisbasbelopp betalas av pantsättaren. Handlingarna skickas till Stockholmia.
Kabel-tv: Telia
Fiber: Stockholms stadsnät. Eget avtal tecknas med valfri internetleverantör.
Parkeringsplatser: Nej. Boendeparkering i området kan ansökas hos Stockholm Stad.
Kontaktpersoner: brfharven48@gmail.com
Stockholmia

Genomförda renoveringar

1997 byttes samtliga V/A-stammar.
2001 lades taket om.
2006 rustades fjärrvärmen upp.
2009 renoverades fönster och fasaden mot gården.
2010 spolades stammarna.
2011 renoverades fönstren mot Bjurholmsgatan och Bjurholmsplan.
2011 byttes elstigare.
2012 renoverades hissen.
2013 installerades värmeslingor på taket.
2014 renoverades fastighetens dörrar till kungsbalkonger.
2014 installerades fiberbredband.
2015 totalrenoverades trapphus och entré.
2021 byte av takfläktar.
2021 reparation av kungsbalkonger.
2022 Stärka brandskyddet i lägenheternas badrumstak

Pågående renoveringar

2022 renovering av källarlokal för sopsug och cykelförråd.

Planerade renoveringar

Årsredovisningar

2020 Årsredovisning

Stadgar

2008 Stadgar

Sidan uppdaterad 2021-02-04